Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 14/06/2018 18:19
IMG 3016
IMG 3016
PGD& ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MẬU LƯƠNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                      Hà Đông, ngày 11 tháng 6 năm 2018

            KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019
Căn cứ Điều lệ tr­ường Mầm non ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào kế hoạch số 164/KH-BCĐ ngày 11/5/2018 của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019.
Căn cứ hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.
Căn cứ vào chỉ tiêu được giao trong năm học 2018 – 2019;
Xét thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trư­ờng, căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn từ tổ 9 đến tổ 16, chung cư Sông Nhuệ.
Hội đồng tuyển sinh tr­ường MN Mậu Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 trên địa bàn như­ sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1 - Thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2 - Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
3 - Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
4 - BCĐ tuyển sinh nhà trường phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC, nội dung thông báo về công tác tuyển sinh đầy đủ để việc tuyển sinh diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy định.
II- CĂN CỨ XÂY DỰNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
1- CSVC:
- Số điểm trường: 02(Cơ sở 1: Khu đấu giá Tổ 10, Cơ sở 2: Số 04 Tổ 11).
- Diện tích đất: 4708 m2. Diện tích sử dụng: 6.231 m2.
- Số phòng học: 19 phòng: 2 lớp nhà trẻ; 17 lớp mẫu giáo.
- Số phòng làm việc và phòng chức năng: 16 phòng.
2- Đội ngũ:  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 65
- Cán bộ QL: 3
- Giáo viên: 42. Bình quân 2,1 giáo viên/ nhóm lớp.
- Nhân viên: 20                                                                                                                                  
3- Số liệu điều tra từng độ tuổi trên địa bàn:
Tổng số: 934 cháu. Trong đó:
+ Trẻ 5 tuổi(sinh năm 2013): 303 cháu.
+ Trẻ Mẫu giáo 3, 4 tuổi(sinh năm 2014, 2015): 425 cháu.
+ Trẻ Nhà trẻ( sinh năm 2016): 206 cháu.
4- Dự kiến sau tuyển sinh: 672 trẻ (cả cháu cũ và cháu mới)
+ MG 5 tuổi: 236 trẻ.
+ MG 4 tuổi: 220 trẻ.
+ MG 3 tuổi: 160 trẻ.
+ Nhà trẻ: 56 trẻ.  
* Một số căn cứ khác:
- Khoảng cách, vị trí địa lý từ trường đến địa bàn dân cư đảm bảo thuận lợi an toàn cho việc đưa đón trẻ.
- Đảm bảo về số lượng để phát huy tối đa CSVC, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường.
III- HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển hồ sơ.
IV- ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH:
1- Đối tượng và phân tuyến: Là các cháu trong độ tuổi quy định, có hộ khẩu thường trú, tạm trú từ Tổ dân phố 9 đến Tổ dân phố 16 và chung cư Sông Nhuệ.
2- Chỉ tiêu: Tổng số toàn trường  672 cháu, trong đó có 402 cháu đang học tại trường năm học 2017 – 2018 và tuyển mới 270 cháu độ tuổi sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016 đến trường MN đảm bảo đủ chỉ tiêu. Trong đó tuyển mới:
* Trẻ sinh năm 2016 (đủ 24 tháng trở lên): Tuyển mới: 56 cháu.
* Trẻ sinh năm 2015: 5 lớp 160 cháu. Tuyển mới: 105 cháu(55 cháu cũ)
* Trẻ sinh năm 2014: 6 lớp 220 cháu. Tuyển mới: 71cháu (149 cháu cũ)
* Trẻ sinh năm 2013: 6 lớp 236 cháu (198 cháu cũ). Dự kiến tuyển mới: 38 cháu.
Số trẻ tuyển sinh phân theo nhóm lớp trong năm học 2018 – 2019 cụ thể:
- Khối 5 tuổi: 236 cháu/ 6 lớp (Trung bình 39 cháu/ lớp).
- Khối 4 tuổi: 220 cháu/ 6 lớp (Trung bình 37 cháu/ lớp).
- Khối 3 tuổi: 160 cháu/ 5 lớp (Trung bình 32 cháu/ lớp).
- Khối nhà trẻ: 56 cháu/ 2 nhóm (Trung bình 28 cháu/ nhóm).
Tổng số tuyển mới năm học 2018 – 2019: 270 cháu.
3-Tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi(Trẻ sinh năm 2013):
- Từ ngày 04/07/2018 đến ngày 06/07/2018: Cha mẹ HS có trẻ sinh năm 2013 đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến: cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến.
- Nếu cha mẹ có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;
- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến hoặc đến cơ sở 1, nhà trường bố trí cán bộ tuyển sinh giúp đỡ.
4- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ đúng tuyến
5- Thời gian xét duyệt và nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018.
Sáng từ 7h30 – 11h; Chiều từ 14h – 16h30.
(Với trẻ đăng ký tuyển sinh trực tuyến, trẻ sinh năm 2013: Sau khi phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, nhà trường xác nhận việc trúng tuyển, phụ huynh mang hồ sơ đến trường xét duyệt)
* Hồ sơ gồm có:
- Giấy khai sinh bản sao hoặc bản phô tô có công chứng (đem theo bản chính để đối chiếu)
- Hộ khẩu phô tô (đem theo bản chính để đối chiếu), hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường.
- CMND phô tô của bố, mẹ.
- Đơn xin học ( theo mẫu, nhà trường sẽ phát khi phụ huynh đến làm thủ tục nhập học).
6. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Tại cơ sở 1 trường Mầm non Mậu Lương: Khu Đấu giá Tổ 10 - Kiến Hưng
(Lưu ý: Nhà trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong thời gian tuyển sinh)
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1-Đối với trường MN:
- Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh do PGD & ĐT ký quyết định. HĐTS có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, xác nhận việc trúng tuyển, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển, thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển sau khi đã được PGD & ĐT duyệt. HĐTS trực tiếp giải quyết các khiếu nại và thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh.
- Phối hợp với UBND phường để tuyên truyền tới các khu dân cư về đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh để nhân dân được biết.
- Thực hiện quy định Điều 13 - Điều lệ trường MN về quy định số trẻ/ lớp.
- Ưu tiên tiếp nhận 100% trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2-Đối với phụ huynh học sinh:
- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến đảm bảo đúng thời gian qui định
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
V- LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Trường báo cáo về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận (qua PGD&ĐT) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 18/05/2018: Thành lập ban chỉ đạo tuyển sinh trường.
- Từ 15/6/2018 – 30/6/2018: Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên hệ thống truyền thanh phường Kiến Hưng.
Từ ngày 04/07/2018 đến ngày 06/07/2018: Cha mẹ HS có trẻ sinh năm 2013 đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
- Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018: Nhận hồ sơ tuyển sinh các độ tuổi.
- Địa điểm tuyển sinh: Tại cơ sở 1(Khu Đấu giá Tổ 10 – Kiến Hưng)
* Thời gian xét duyệt và nhận hồ sơ tuyển sinh cụ thể như sau:
- Ngày 13,14/7/2018: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2013, 2016
- Ngày 15,16/7/2018: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2015
- Ngày 17/7/2018: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2014
- Ngày 18/7/2018: Tuyển sinh bổ sung các độ tuổi(Nếu còn chỉ tiêu)
- Ngày 23/7/2018: Nộp báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về PGD & ĐT.
- Ngày 26/7/2018: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                            Đào Thị Mây
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ với chúng tôi

  • Phòng Hiệu trưởng
  • 091 5319466

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay375
  • Tháng hiện tại68,792
  • Tổng lượt truy cập9,573,754
Kể chuyện bén ghe
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây